ДО ПИТАННЯ ПРО ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-07-08
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Опис
Ключові слова
Проблема домашнього насильства, шляхи подолання, гендерна рівність, рукоприкладство,права людини на свободу та особисту недоторканість, заборона нелюдського поводження та катування., The problem of domestic violence, ways to overcome it, gender equality, assault, human rights to freedom and personal integrity, prohibition of inhumane treatment and torture.
Бібліографічний опис
Лало В.Л. ДО ПИТАННЯ ПРО ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА. Сучасний стан та перспективи розвитку системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; (08 липня 2022 року). Одеса: ОДУВС, 2022. С. 163 - 166.