ЩОДО ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-07-08
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Підсумовуючи, варто зазначити, що ратифікація Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству створить можливість впровадження додаткових механізмів захисту прав постраждалих від гендерно-обумовленого насильства, покриє наявні прогалини в українському законодавстві та надасть можливість Україні співпрацювати із міжнародним співтовариством, що є цінним для захисту прав українок не лише в Україні, але й за кордоном. In summary, it is worth noting that the ratification of the Council of Europe Convention on the Prevention of Violence against Women and Domestic Violence will create the possibility of introducing additional mechanisms for the protection of the rights of victims of gender-based violence, will cover the existing gaps in Ukrainian legislation and will provide an opportunity for Ukraine to cooperate with the international community, which is valuable to protect the rights of Ukrainian women not only in Ukraine, but also abroad.
Опис
Ключові слова
Повномасштабна війна вУкраїні, домашнє насильство, протидія, запобігання, Full-scale war in Ukraine, domestic violence, counteraction, prevention
Бібліографічний опис
Березовенко Л.С., Косаревська О.В. ЩОДО ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ. Сучасний стан та перспективи розвитку системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; (08 липня 2022 року). Одеса: ОДУВС, 2022. С.51 - 53.