ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЄВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-07-08
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Опис
Ключові слова
запобігання та протидія домашньому насильству, підготовка фахівців, інноваційні форми та методи навчання., prevention and counteraction of domestic violence, training of specialists, innovative forms and methods of training.
Бібліографічний опис
Ковальова О.В. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЄВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА НАСИЛЬСТВУ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (08 липня 2022 р.). Одеса, 2022. С. 22 - 27.