СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ТЕРОРИЗМУ НА МОРІ ТА МОРСЬКОГО ПІРАТСТВА

Анотація
Опис
Ключові слова
морське піратство, тероризм на морі, різниця понять, боротьба., sea ​​piracy, terrorism at sea, difference of concepts, struggle.
Бібліографічний опис
Ніколаєв О.Т., Бахчеван Є.Ф. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ТЕРОРИЗМУ НА МОРІ ТА МОРСЬКОГО ПІРАТСТВА. International scientific conference «Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats» : conference proceedings, December 23, 2021, Vol. 1. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”. Р. 271 - 275.