Забезпечення громадського порядку органами місцевого самоврядування в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У статті розглянуто основні напрями діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення громадського порядку. Розглянуто адміністративні функції, через здійснення яких реалізуються повноваження у зазначеній галузі, а саме нормотворчі, установчі, контрольно-наглядові, правоохоронні. Проаналізовано особливості використання інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики для зміцнення національної безпеки, законності, посилення безпеки та правопорядку, здійснення заходів щодо профілактики правопорушень, своєчасного виявлення та реагування на правопорушення та запровадження заходів, спрямованих на підвищення рівня цивільного захисту населення, а також організації скоординованих дій органів місцевого самоврядування та інших органів державної влади з цих питань. The article considers the main activities of local governments in the field of public order. The administrative functions through the implementation of which the powers are exercised in this area, namely the rule-making, constituent, supervisory, law enforcement. The peculiarities of using the integrated video surveillance and video analytics system to strengthen national security, legality, strengthen security and law and order, implement measures to prevent offenses, timely detection and response to offenses and iself-government and other public authorities on these issues.
Опис
Ключові слова
органи місцевого самоврядування, територіальна громада, громадський порядок, муніципальна поліція, поліцейський офіцер громади, local self-government bodies, territorial community, public order, municipal police, community police officer
Бібліографічний опис
Пишна А.А., Любчик В.Б. Забезпечення громадського порядку органами місцевого самоврядування в Україні // Південноукраїнський правничий часопис. - 2021. - № 3. Ч.2. - С. 36-41.