Деякі проблеми кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення, переробку чи ремонт вогнепальної зброї

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У статті проаналізовано шлях появи статті 263-1 у Кримінальному кодексі України. Зазначено, що сучасного змісту стаття отримала у 2013 році у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до статті 263-1 Кримінального кодексу України у зв’язку з приєднанням України до Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності» від 14 травня 2013 року № 228-VII. Проаналізовано ознаку об’єктивної сторони кримінального правопорушення «незаконне», наведено пропозиції щодо конкретизації та роз’яснення цього терміна. The scientific article analyzes the way in which article 263-1 appeared in the Criminal Code of Ukraine. It is noted that the article received in 2013 in connection with the adoption of the Law of Ukraine “On Amendments to Article 263-1 of the Criminal Code of Ukraine in connection with Ukraine’s accession to the Protocol against the illicit manufacture and circulation of firearms, their parts and components, as well as ammunition to it, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime” dated May 14, 2013 No. 228-VII. The sign of the objective side of the criminal offense “illegal’ is analyzed and proposals are made to specify and clarify this term.
Опис
Ключові слова
зброя, предмет злочину, кримінально-правова норма, Кримінальний кодекс, weapon, subject of crime, criminal law norm, Criminal Code
Бібліографічний опис
Конопельський В.Я. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення, переробку чи ремонт вогнепальної зброї // Південноукраїнський правничий часопис. - 2021. - № 4. - С. 41-45.