Особливості застосування методу навчально-рольових ігор при викладанні іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Анотація
Теорія ролей, розроблена в соціальній психології та психології особистості, мають велике значення для практики навчання, у тому числі іноземним мовам. Проте деякі студенти відчувають дискомфорт при участі в навчально-рольових іграх, вони їм більше шкодять, ніж допомагають. Тому при використанні навчально-рольових ігор необхідно застосовувати індивідуальний підхід, допоміжні вправи, які виявляють прийнятність рольової поведінки для конкретного студента й допомагають йому розкритися. Role theory, developed in social psychology and personality psychology, is of great importance for teaching practice, including foreign languages. However, some students feel uncomfortable participating in role-playing games, they do them more harm than good. Therefore, when using educational role-playing games, it is necessary to apply an individual approach, auxiliary exercises that reveal the acceptability of role behavior for a particular student and help him to open up.
Опис
Ключові слова
роль, рольова поведінка, рольової метод навчання іноземної мови, творчість, спонтанність., role, role behavior, role method of learning a foreign language, creativity, spontaneity.
Бібліографічний опис
Ростомова Л. М. Особливості застосування методу навчально-рольових ігор при викладанні іноземної мови / Л. М. Ростомова // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2012. – № 5. – С. 113-116.