Основні прийоми пошуку та аналізу інформації на підставі відкритих джерел

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-03-15
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ
Анотація
Розглянуті основні прийоми пошуку та аналізу інформації на підставі відкритих джерел. The basic methods of searching and analyzing information on the basis of open sources are considered.
Опис
Ключові слова
пошук та отримання інформації, відкриті джерела, дані кримінального аналізу, search and retrieval of information, open sources, criminal analysis data
Бібліографічний опис
Ісмайлов К.Ю., Сіфоров О.І., Лефтеров Л.В. Основні прийоми пошуку та аналізу інформації на підставі відкритих джерел // Міжнародна та національна безпека: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 15 берез. 2019 р.). Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. С. 258-261.