Інтервенціоністська доктрина протидії незаконному обігу наркотичних засобів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто моделі створення основних положень, конструкцій доктринальних учень на підставі певних критеріїв їх систематизації. Виділено найхарактерніші для інтервенціоністської доктрини риси у сфері відповідальності за незаконних обіг наркотичних засобів: 1) недотримання положень законодавства; 2) широке використання норм кримінального законодавства; 3) пріоритет публічних інтересів на шкоду інтересів індивіда. Обґрунтовано, що інтервенціоністська доктрина у сфері відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів знайшла практичну реалізацію у кримінальному законодавстві багатьох країн світу. The article considers the models of creation of basic provisions, constructions of doctrinal students on the basis of certain criteria of their systematization. The most characteristic features of the interventionist doctrine in the field of responsibility for illicit drug trafficking are highlighted: 1) non-compliance with the provisions of the legislation; 2) widespread use of criminal law; 3) the priority of public interests to the detriment of the interests of the individual. It is substantiated that the interventionist doctrine in the field of responsibility for illicit drug trafficking has found practical implementation in the criminal legislation of many countries.
Опис
Ключові слова
протидія, наркотичні засоби, незаконний обіг, норма права, інтервенціоністська доктрина, етап, період, counteraction, drugs, illicit trafficking, rule of law, interventionist doctrine, stage, period
Бібліографічний опис
Кіндюк Б.В., Ізбаш К.С. Інтервенціоністська доктрина протидії незаконному обігу наркотичних засобів // Економіка, облік, фінанси та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава: 28 жовтня 2020). Ч. 3 С. 47-49.