Шляхи удосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління в умовах надзвичайних ситуацій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто шляхи удосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління в умовах надзвичайних ситуацій. Ways to improve the organizational and legal support of public administration in emergencies are considered.
Опис
Ключові слова
надзвичайні ситуації, природні катастрофи, оперативні служби ОВС, проведення заходів по локалізації, взаємодія органів структур, місцеве самоврядування, emergencies, natural disasters, operational services of the police, localization measures, interaction of bodies of structures, local self-government
Бібліографічний опис
Кузніченко C.О. Шляхи удосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління в умовах надзвичайних ситуацій. Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. Харків. 2000. С. 133.