Інтереси дітей розлучених батьків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Анотація
Українці розривають шлюб у півтора рази частіше, ніж середньостатистичний мешканець ЄС. Не рідко розлучаються ті подружні пари, які вже мають дітей, що негативно впливають на економічний й морально-психологічний стан родини загалом й дітей, зокрема. Згідно законодавства України, права та обов’язки обох батьків рівні, але за статисткою в 90 % випадків спірного розлучення суд залишає дитину із матір’ю. Вражається, що це здається цілком виправданим, адже маленька дитина має дуже тісні зв’язки з нею. Якщо мати не здорова фізично чи психічно, або не має матеріальних можливостей для утримання й розвитку дитини чи кількох дітей, суд вправі залишити дітей батькові або розділити їх між ними. Таке рішення має бути обґрунтованим за підставі об’єктивного й всебічного вивчення фактів, можливостей для систематичного спілкування членів родини, які розлучені. According to the law, the rights and obligations of both parents are equal, but in 90% of controversial divorce cases, the court allows the child to live with his/her mother that seems to be justified entirely, because a small child has a very close relationship with her. If the mother is not a healthy person and does not have material possibilities for the maintenance and development of the child or several children, the court may allow the children to live with his/her father or to divide them between parents. This decision must be grounded basing on the results of a comprehensive examination of the facts. To make the right decision, the court must fully examine the family’s history and for this it have to use special knowledge of forensic experts, specialists in developmental psychology, family psychology, social work, etc. Protection of children rights provides only a jurisdictional form of protection, because the state represented by the legislator is not able to resolve all, including non-property, subjective relations in the family. This disadvantage needs to be compensated by social family services because the dissolution of marriage is not only the right to divorce or protection of the legally protected interest by ending the regulatory relationships. It is also an action that affects the rights and interests of other persons: children, one of the partner, as well as the interests of the state, society, family as a social entity.
Опис
Ключові слова
інтереси дітей розлучених батьків, психологічні знання юристів при правовому захисту дітей., divorce, children's interests, special knowledge, identification, legal assessment and protection of interests.
Бібліографічний опис
Ростомова Л.М. Інтереси дітей розлучених батьків // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. – Випуск 2. Київ– Ніжин. Видавець « ПП Лисенко М.М.». 2019. С. 299 - 308.