Консенсуализм у політиці як умова стабільності та подальшого цивілізаційного розвитку суспільства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Анотація
В статті аналізується феномен консенсуалізму як умова стабільності, як спосіб консолідації суспільства на плюралістичній основі при вирішенні його найважливіших проблем. Показано, що громадська згода – це відсутність конфронтації в суспільстві, це досягнення єдності громадян щодо найбільш значимих питань, які стосуються їхнього існування та життєдіяльності, коли згода виникає як ініціатива «знизу», що не залежить прямо від держави. In the article the phenomenon of consensualizm as condition of stability, as method of consolidation of society is analysed on pluralism basis at the decision of his major problems. It is shown that a public consent is this absence of confrontation in society, this achievement of unity of citizens of the relatively most meaningful questions that touch their existence and vital functions, when a consent arises up as initiative «from» below, that does not depend straight on the state.
Опис
Ключові слова
згода, політична згода, суспільна згода, консенсус, конфлікт, конфронтація, плюралізм, «орвеллізм», охлократія, демократія, стабільність., consent, political consent, public consent, consensus, conflict, confrontation, pluralism, «оrvelism», охлократия, democracy, stability.
Бібліографічний опис
Карагіоз Р.С. Консенсуализм у політиці як умова стабільності та подальшого цивілізаційного розвитку суспільства // Вісник Донецького національного університету, Сер.: Політичні науки. 2016. № 1. С. 21 - 24.