Засади використання технічних засобів і технологій у дистанційному кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Всеукраїнський фонд юридичної науки академіка В.В. Сташиса, Дніпровський гуманітарний університет
Анотація
У статті проаналізовано основні засади використання технічних засобів і технологій у кримінальному судочинстві. Розглянуто принципи, на яких засновано застосування науково-технічних засобів, що використовуються під час проведення та фіксації процесуальних дій у режимі відеоконференції, а також основні проблемні питання дистанційного кримінального провадження. Тhe article analyzes the basic principles of the use of technical means and technologies in criminal proceedings. Тhe principles on which the application of scientifіc and technical means used during the conduct and fіxation of procedural actions in the video conference mode is based are considered, as well as the main issues of remote criminal proceedings.
Опис
Ключові слова
кримінальне судочинство, науково-технічні засоби, відео конференція, фіксація судового процесу, належна якість зображення, належна якість звуку, criminal justice, scientific and technical means, videoconference, fixing trial, proper image quality, proper sound quality
Бібліографічний опис
Бєжанова А.В. Засади використання технічних засобів і технологій у дистанційному кримінальному провадженні // Право і суспільство. 2018. № 2. Ч.3. С. 171-177.