Щодо питання співвідношення функцій та повноважень службової особи, як спеціального суб'єкта злочину

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор у доповіді пропонує доповнити ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» наступним терміном: «службові повноваження – обсяг прав та обов’язків службової особи, якими вона наділяється, у зв’язку з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських функцій в органах влади або у суб’єктів господарювання». The author of the report proposes to supplement Part 1 of Art. 1 of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" with the following term: economic functions in government or business entities.
Опис
Ключові слова
службова особа, повноваження, кримінальне право, функції, компетенція, official, powers, criminal law, functions, competence
Бібліографічний опис
Андрієшин В.В. Щодо питання співвідношення функцій та повноважень службової особи, як спеціального суб'єкта злочину // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.,( м. Одеса, 26 березня 2020 р.). - Одеса: ОДУВС, 2020. С. 196-198.