Основи топографії для працівників правоохоронних органів

Анотація
Навчальний посібник призначений для вивчення основ військової топографії, які використовуються у освітньому процесі навчальних закладів зі специфічними умовами навчання системи МВС України в контексті вивчення навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка». Невід’ємною частиною системи службової підготовки органів та підрозділів правоохоронних органів є вивчення топографії, її роль і місце в оперативно-службовій діяльності. Навчальний посібник має допомогти працівникам правоохоронних органів, слухачам і здобувачам вищої освіти навчальних закладів зі специфічними умовами навчання системи МВС України навчитись читати топографічні карти, оцінювати за ними місцевість і вміло використовувати їх при вирішенні оперативно-службових завдань, орієнтуватись з картою і без неї, а також працювати з графічними документами (топографічними картами, планами, схемами), які широко застосовуються в практичній діяльності. The textbook is designed to study the basics of military topography, which are used in the educational process of educational institutions with specific training conditions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the context of studying the discipline "Tactical Special Training". An integral part of the system of in-service training of law enforcement agencies and departments is the study of topography, its role and place in operational and service activities. The textbook should help law enforcement officers, students and graduates of educational institutions with specific training conditions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine to learn to read topographic maps, assess the area and skillfully use them in solving operational and service tasks, navigate with and without a map, and also work with graphic documents (topographic maps, plans, schemes), which are widely used in practice.
Опис
Ключові слова
правоохоронні органи, боротьба з противоправними проявами, військова топографія,професійна підготовка майбутніх працівників, злочинність, law enforcement agencies, combating illegal activities, military topography, training of future employees, crime
Бібліографічний опис
Основи топографії для працівників правоохоронних органів: навчальний посібник / Ярославський А.В., Тьорло О.І., Йосипів Ю.Р., Землянськиий І.Ю., Дулгер В.В., Бахчеван Є.Ф. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 198 с.