Службова підготовка як елемент професійної підготовки поліцейських

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В статті досліджено питання службової підготовки як елемента професійної підготовки поліцейських та надання якісного правоохоронного сервісу відповідно до вимог суспільства. Відповідно до Закону «Про Національну поліцію» професійне навчання поліцейських складається з первинної професійної підготовки, підготовки у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, післядипломної освіти, службової підготовки. Професійна підготовка в діяльності поліцейських сприяє ефективному виконанню ними службових завдань та гарантування їх особистої безпеки. Основи професійної підготовки майбутні поліцейські опановують ще під час навчання в вищих навчальних закладах МВС України.The article examines the issue of professional training as an element of professional training of police officers and the provision of quality law enforcement services in accordance with the requirements of society. According to the Law on the National Police, professional training of police officers consists of primary professional training, training in higher education institutions with specific training conditions, postgraduate education, and in-service training. Professional training in the activities of police officers contributes to the effective performance of their duties and guarantees their personal safety. The basics of professional training of future police officers are mastered while studying in higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
Опис
Ключові слова
службова підготовка, професійна підготовка, поліцейський, знання, Національна поліція України, вищий навчальний заклад, правоохоронний орган., professional training, professional training, policeman, knowledge, National Police of Ukraine, higher educational institution, law enforcement body.
Бібліографічний опис
Ізбаш К.С., Славінська І.В. Службова підготовка як елемент професійної підготовки поліцейських // Міжнародні та національні аспекти вдосконалення правоохоронної та судово-експертної діяльності в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 26 лист. 2021 р.). - Херсон, 2021. - С. 305-308.
Зібрання