Реформування органів внутрішніх справ як необхідна умова розбудови демократичної правової держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор доводить, що реформування органів внутрішніх справ в Україні є невід’ємною частиною демократизації суспільного життя й побудови правової держави. The author argues that the reform of the bodies of internal affairs in Ukraine is an integral part of the democratization of public life and the construction of a law-governed state.
Опис
Ключові слова
Національна поліція України, органи виконавчої влади, громадська безпека, боротьба зі злочинністю, захист прав і свобод громадян, National Police of Ukraine, executive bodies, public safety, fight against crime, protection of rights and freedoms of citizens
Бібліографічний опис
Кузніченко С.О. Реформування органів внутрішніх справ як необхідна умова розбудови демократичної правової держави // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Одеса, 26 квітня 2013 р.). — Одеса : ОДУВС, 2013. – С. 18 - 19.