Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/786
Title: Договір аутсорсінгу
Authors: Резніченко, Семен Васильович
Keywords: договір аутсорсінгу, цивільно-правові договори, цивільні правововідносини
contract of outsourcing, civil law contracts, civil legal relations
Issue Date: 2014
Publisher: Юридична література
Citation: Резніченко С.В. Договір аутсорсінгу. Цивільне законодавство України: концепція, категорії, визначення : навч. посібник / авт. кол.; за ред. д-ра, юрид. наук, проф. Є.О. Харитонова, канд. юрид. наук К.Г. Некіт. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 295-297.
Abstract: За договором аутсорсингу одна сторона (замовник) делегує або зобов’язується делегувати на певний період часу свої повноваження з виконання певних функцій чи видів діяльності іншій стороні (аутсорсеру), яка має для цього необхідний кваліфікований персонал, а аутсорсер зобов’язується за плату надавати відповідні послуги (виробничі, сервісні, фінансові, інформаційні, технологічні, організаційні, фінансово-економічні, маркетингові тощо)
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/786
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Резніченко С.В. Розділ Договір аутсорсингу.pdf86,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.