Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/775
Title: Ретроспективний аспект формування набувальної давності
Authors: Маковій, Віктор Петрович
Keywords: Набувальна давність, позовна давність, давнісне володіння, ординарна та екстраординарна давність, переривання та зупинення перебігу давнісного строку, добросовісне, беззаперечне та безперервне володіння
Приобретательная давность, исковая давность, давностное владение, ординарная и экстраординарная давность, прерывание и приостановление давностного срока, добросовестное, бесспорное и непрерывное владение
The nabouvalna remoteness, limitation of actions, davnisne domain, ordinary and extraordinary remoteness, breaking and stop of motion of davnisnogo term, conscientious, implicit and continuous domain
Issue Date: 2010
Publisher: Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ
Citation: Маковій В.П. Ретроспективний аспект формування набувальної давності / В.П. Маковій // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – №1. – с.226-233.
Abstract: У статті розкриваються сутнісні ознаки набувальної давності у процесі її формування у вітчизняній ретроспективі. Перевага у дослідженні надається автором питанню рецепції здобутків європейської цивілістики до вітчизняного законодавства тих років, а також можливості імплементації позитивних напрацювань до сучасної юридичної теорії та практики
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/775
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
makoviy Луганск 2010-№2.pdfОсновна стаття133,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.