Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/748
Title: Правова природа кондомініуму як учасника цивільних правовідносин
Authors: Маковій, Віктор Петрович
Янголь, Євгеній Васильович
Keywords: об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціація, кооператив, товариство власників житла, синдикат, некомерційна організація, організаційно-правова форма, правова природа
объединение совладельцев многоэтажного дома, ассоциация, кооператив, товарищество собственников жилья, синдикат, некоммерческая организация, организационно-правовая форма, правовая природа
association of joint owners of apartment house, association, cooperative store, society of proprietors of accommodation, syndicate, noncommercial organization, legal form, legal nature
Issue Date: 2011
Publisher: Одеський державний університет внутрішніх справ
Citation: Маковій В.П., Янголь Є.В. Правова природа кондомініуму як учасника цивільних правовідносин. / В.П. Маковій, Є.В. Янголь // Південноукраїнський правничий часопис. – 2011. – № 4/2011. – С. 114-117
Abstract: Стаття містить комплексне дослідження правової природи кондомініуму як учасника цивільних правовідносин у співставленні з іншими організаційно-правовими формами юридичних осіб приватного права, а також виокремлює сутнісні ознаки такого суб’єкта з урахуванням сфери та мети його діяльності
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/748
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
makoviy Одеса 2011-№4.pdf172,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.