Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/704
Title: Дипломна (магістерська) робота як складова підготовки магістра
Authors: Резніченко, Семен Васильович
Keywords: дипломна робота, підготовка магістра, цивільне право
thesis, master's degree, civil law
Issue Date: 2016
Publisher: Фенікс
Citation: Резніченко С.В. Дипломна (магістерська) робота як складова підготовки магістра / С.В. Резніченко // Дискусії щодо методики викладання та самонавчання: від римського приватного права до сучасності; від курсової роботи до дисертації. Забезпечення оригінальності творів: невирішені питання : матер. відкрит. міжкафедральн. семінару ( Одеса, 23 трав. 2016 р.). - Одеса : Фенікс, 2016. – С.12-13.
Abstract: Виконання дипломних (магістерських) робіт є завершальним етапом навчання студентів за відповідною програмою підготовки і має на меті систематизацію, закріплення і розширення теоретичних знань, умінь і навичок, визначення можливості їх практичного застосування в рішенні професійних завдань. Виконання і захист магістерської роботи є формою державної атестації випускників
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/704
Appears in Collections:Тези, доповідіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.