Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/690
Title: Принцип диференціації та індивідуалізації виконання покарання й сучасні правові реалії в Україні
Authors: Конопельський, Віктор Ярославович
Keywords: засуджений, право на охорону здоров'я,установи виконання покарання, диференціація та індивідуалізації виконання покарань,лікувальні установи, принципи права, кримінальна відповідальність
convicted, right to health care, penitentiary institutions, differentiation and individualization of execution of sentences, medical institutions, principles of law, criminal liability
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський державний університет внутрішніх справ
Citation: Конопельський В.Я. Принцип диференціації та індивідуалізації виконання покарання й сучасні правові реалії в Україні / В. Я. Конопельський // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 1. - С. 25-28.
Abstract: У статті йдеться про застосування принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарання в ході реалізації права засуджених на охорону здоровя, зокрема з використанням можливостей їх лікування за кордоном, акцентується увага на проблемних питаннях
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/690
Appears in Collections:Наукові статтіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.