Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/672
Title: Релігієзнавство
Authors: Гончарова, Наталя Іванівна
Keywords: релігієзнавство, релігія, релігійні організації
religious studies, religion, religious organizations
Issue Date:  2
Publisher: Астропринт
Citation: Релігієзнавство: навчально-методичний посібник / авт.-укладач Н.І. Гончарова. - Одеса : Астропринт, 2017. - 116 с.
Description: У посібнику викладено основні питання релігієзнавства, подано матеріал щодо змісту і походження первісних міфо-релігійних вірувань, національних і світових релігій, неорелігійних культів. Належну увагу приділено висвітленню сучасної релігійної ситуації в Україні, а також аналізу чинного законодавства стосовно діяльності релігійних організацій. Посібник також містить методичні поради щодо підготовки до занять та самостійної роботи над курсом. Посібник призначений студентам і викладачам вищих навчальних закладів, усім, хто цікавиться релігієзнавчою тематикою.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/672
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Honcharova Religious studies.pdfНавчально-методичний посібник1,15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.