Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/66
Title: Методологія кримінальної розвідки: теоретико-праксеологічний дискурс
Authors: Албул, Сергій Володимирович
Keywords: злочинність; кримінальна розвідка; методологія; Національна поліція; оперативно-розшукова діяльність; протидія злочинності; розвідувальні заходи; розвідувальна функція.
criminality; criminal secret service; methodology; National police; operativelsearch activity; counteraction to criminality; intelligence activities; intelligence function.
Issue Date: 5-Jul-2016
Publisher: Одеський державний університет внутрішніх справ
Abstract: У статті аналізуються проблемні аспекти мето- дології кримінальної розвідки. Доводиться, що отри- манням, добуванням, документуванням, аналітичною обробкою, систематизацією та зберіганням інформації криміногенного характеру, а також прогнозуванням розвитку подій та виявленням наявних ризиків мають займатися спеціалізовані підрозділи кримінальної розвідки. Надано рекомендації щодо становлення кримінальної розвідки в Україні, розроблені на підставі аналізу точок зору науковців та практиків.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/66
Appears in Collections:Південноукраїнський правничий часопис

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pupch_2016_2_11.pdf126,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.