Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/59
Title: Право приватної власності в теорії лібералізму: український контекст
Authors: Надибська, О. Я.
Афанасьєва, К. М.
Keywords: приватна власність, лібералізм, ліберальні цінності, економічний розвиток, матері- альне благополуччя, захист прав власності
частная собственность, либерализм, либеральные ценности, экономическое развитие, материальное благополучие, защита прав собственности
private property, liberalism, liberal values, economic development, material well-being, protection of property rights
Issue Date: Jul-2016
Publisher: Одеський державний університет внутрішніх справ
Abstract: В статті йдеться про те, що право приватної власності в ліберальній теорії є притаманним укра- їнській теорії з моменту усвідомлення необхідності опису та осмислення власне українського політичного шляху. Акцентується увага на тому, що ліберальні ідеї включають впевненість в священному праві власності, будуючи всю систему соціальних прав людини саме на недоторканості власності та свободи конкуренції
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/59
Appears in Collections:Південноукраїнський правничий часопис

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pupch_2016_2_4.pdf126,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.