Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/415
Title: DEUTSCH als FREMDSPRACHE fürJURASTUDENTEN
Keywords: PHRASE-BOOK
Dictionary
Розмовник
Словник
Issue Date: 2014
Publisher: Одеса: ОДУВС
Citation: Deutsch als Fremdsprache für Jurastudenten [Німецька мова як іноземна для студентів-юристів]: навч.-метод. посібн. [для курсантів та студентів вищ. навч. закл., які навчаються за спец. «Правознавство»] / уклад. О.М.Мітіна, К.І.Драпалюк, А.Г. Бочевар, Т.Г.Шульгіна,– Одеса: ОДУВС, 2014 – 232 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник складається з восьми розділів, які мають належну архітектоніку, а саме, містять тексти професійного спрямування, активний вокабулярій, комплекс лексико-граматичних вправ, вправ на розвиток навичок діалогічного спілкування та порозуміння, перелік літератури для користування. Граматичний довідник містить правила з граматики відповідно до кожного розділу спрямування, активний вокабулярій, комплекс лексико-граматичних вправ, вправ на розвиток навичок діалогічного спілкування та порозуміння, перелік літератури для користування. Граматичний довідник містить правила з граматики відповідно до кожного розділу. Навчальний посібник призначено для курсантів та студентів і складено згідно до програм з англійської мови Міністерства науки і освіти України.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/415
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
пiдручник_з_нiмец_коi_.pdf;_DEUTSCH_als_FREMDSPRACHE_f r___JURASTUDENTEN.pdf2,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.