Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/362
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2017-12-14T12:04:44Z-
dc.date.available2017-12-14T12:04:44Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationЗапобігання і припинення правопорушень у рухомому складі пасажирського залізничного транспорту: нав. пос. / [ уклад. В.Л. Грохольський, С.В. Продайко, С.О. Баранов, П.М. Білий, О.О. Юхно, О.М. Литвинов] - Одеса: ОДУВС, 2006. - 234 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/362-
dc.description.abstractНавчальний посібник підготовлений з урахуванням організаційної роботи підрозділів міліції на залізничному транспорті з охорони громадського порядку та громадської безпеки, а також запобігання і припинення злочинів у рухомому складі пасажирських поїздів. У ньому розглядаються основні правові положення, система та структура ОВС на залізничному транспорті, розкриваються тактичні дії оперативно-пошукових груп та нарядів супроводу в пасажирських поїздах із запобігання і припинення злочинів. Даються відповіді на питання теорії і практики, що найчастіше виникають у практичній діяльності органів внутрішніх справ. Посібник розрахований на курсантів та слухачів закладів освіти МВС, практичних працівників правоохоронних органів, студентів та викладачів юридичних і транспортних вузів і факультетів.uk_UA
dc.publisherОдеса: ОДУВСuk_UA
dc.subjectтранспорт,профілактика злочинів, запобігання злочинам, превенція, профілактична діяльність ОВС на транспорті, залізничний транспорт, профілактика злочинів транспорті, загальна профілактика злочинів на транспорті, індивідуальна профілактика злочинів транспорті, об’єктова профілактика злочинів транспорті, рухомий склад на залізничному транспорті, адміністративна та оперативно - розшукова діяльність ОВС на транспорті, запобігання злочинам у рухомому складі пасажирського транспорту, Управління МВС України на залізничному транспорті, лінійний відділ органів внутрішніх справ на транспорті.uk_UA
dc.subjectтранспорт, профилактика преступлений, предотвращение преступлений, превенция, профилактическая деятельность ОВД на транспорте, железнодорожном транспорте, профилактика преступлений транспорте, общая профилактика преступлений на транспорте, индивидуальная профилактика преступлений транспорте, объектовая профилактика преступлений транспорте, подвижной состав на железнодорожном транспорте, административная и оперативно - розыскная деятельность ОВД на транспорте, предотвращение преступлений в подвижном составе пассажирского транспорта, Управление МВД Украины на железнодорожном ном транспорте, линейный отдел органов внутренних дел на транспорте.uk_UA
dc.subjecttransport, crime prevention, prevention of crime, prevention, preventive activities of transport vehicles, rail transport, crime prevention, general crime prevention in transport, individual prevention of transport crimes, object crime prevention, rolling stock in railway transport, administrative and operatively - search activity of the Ministry of Internal Affairs on transport, prevention of crimes in the rolling stock of passenger transport, the Office of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on the railway transport, the linear department of the police in the transport sector.uk_UA
dc.titleЗапобігання і припинення правопорушень у рухомому складі пасажирського залізничного транспортуuk_UA
dc.typeBookuk_UA
Appears in Collections:Навчальні посібникиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.