Праці вчених кафедр Homepage des Bereichs Statistik anzeigen

Stöbern

Sammlungen in diesem Bereich

Тези, доповіді

Ізбаш К.С. Докази в справі про адміністративне правопорушення та їх значення // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 26 бер. 2020 р. Одеса : ОДУВС, 2020. С. 116-118.