Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2028
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorХолостенко, Андрій Володимирович-
dc.date.accessioned2022-05-16T10:14:04Z-
dc.date.available2022-05-16T10:14:04Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationKholostenko A.V. Mechanisms of functioning of offshore jurisdictions in the world system. International Journal of Management. 2020. Volume 11, Issue 4. P. 500-510.uk_UA
dc.identifier.issn0976-6502-
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2028-
dc.description.abstractУ статті визначено сутність механізмів функціонування берега юрисдикцій, до яких належать: ступінчастий метод, який полягає в поділі активів у різних юрисдикціях; кредитна схема, яка передбачає надання позик під відсоток і дає можливість перерахувати кошти на берег; трансфертне ціноутворення, яке передбачає продаж товарів резидентам ОФК за нижчою ціною для наступних перепродаж з метою отримання прибутку, яка буде задекларована в OFC (торгова схема); оплата роялті, яка зосереджена на реєстрації авторських прав з подальшою передачею прав резиденту юрисдикції з повним податкуванням в обмін на відповідну виплати; застосування податкових гібридів. Можна тільки вказані методи і схеми застосовуватися у разі наявності конвенцій про уникнення подвійного оподаткування юрисдикції, залучені до схем; їх можна інтегрувати в більш складні механізми. Подвійний ірландський є найвідомішим механізмом, який має одночасно засвоїв кілька методів. Однак зазначені механізми не є унітарними або унікальний. The article defines the essence of the mechanisms of functioning of of shore jurisdictions, which include: the stepping stone method, which consists in the division of assets among dif erent jurisdictions; credit scheme, which involves providing loans at interest and makes it possible to transfer funds to of shore; transfer pricing, which provides for the sale of goods to the OFC residents at a lower price for ubsequent resale for profit, which will be declared in the OFC (trading scheme); payment of royalties, which centers around the registration of copyrights, followed by the transfer of rights to a resident of a full-tax jurisdiction in exchange for the corresponding payments; the application of tax hybrids. The methods and schemes specified can only be applied in case of the presence of double taxation conventions among the jurisdictions involved in the schemes; they can be integrated into more complex mechanisms. Double Irish is the most famous mechanism that has simultaneously absorbed several methods. However, the mechanisms specified are not unitary or unique.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.subjectОфшорні схеми, Офшорні фінансові центри (OFC), Відмивання грошей, Податкові гавані, Законодавство про офшорні схеми, Розслідування злочинів, Відмивання грошейuk_UA
dc.subjectOffshore schemes, Offshore financial centers (OFC), Money laundering, Tax havens, Offshore schemes legislation, Investigation of crimes, Money launderinguk_UA
dc.titleMechanisms of functioning of offshore jurisdictions in the world systemuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Холостенко.pdf310,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.