Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1662
Title: Деякі питання адміністративної відповідальності за правопорушення пов’язані з корупцією
Authors: Коропатов, Олег Миколайович
Пєнкова, Діана Віталіївна
Koropatov, Oleh
Pienkova, Diana
Keywords: адміністративна відповідальність, правопорушення, корупція, особливості притягнення до відповідальності
administrative liability, offenses, corruption, especially the prosecution
Issue Date: 2019
Publisher: Одеса: ОДУВС;
Citation: Пєнкова Д.В., Коропатов О.М. Деякі питання адміністративної відповідальності за правопорушення пов’язані з корупцією / Д.В. Пенкова, О.М.Коропатов // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет -конференції ( м. Одеса, 23 жовтня 2019 р.). – Одеса : ОДУВС, 2019. – С. 155-157.
Abstract: У тезах доповіді звернено увагу, на особливості адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері корупції. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією може передбачати настання наступних видів стягнень: штрафу, а також конфіскацію отриманого доходу незаконним шляхом, позбавлення права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю. Адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. The theses indicate that there are features of administrative liability for corruption offenses. According to the Code of Ukraine on administrative offenses for the commission of administrative offenses related to corruption, the following types of penalties can be applied: fine, confiscation of income received illegally, deprivation of the right to occupy certain positions or engage in certain activities. Bringing to administrative responsibility for committing a corruption offense can be implemented within three months from the date of detection, but no later than one year from the date of its commission.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1662
Appears in Collections:Тези, доповіді

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статКоропПенкова.pdf117,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.