Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1651
Title: Насильство і ненасильство: історичний та фільсофський досвід цивілізованого вирішення конфліктів багатонаціональних країн
Authors: Собко, Ганна Миколаївна
Sobko, Hanna
Keywords: насильство, ненасильство, конфлікт, історичний досвід
violence, non-violence, conflict, historical experience
Issue Date: 2019
Publisher: Science progress in European countries: new concepts and modern solutions
Citation: Собко Г. М. Насильство і ненасильство: історичний та фільсофський досвід цивілізованого вирішення конфліктів багатонаціональних країн. “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 7th International Scientific Conference. May 31, 2019, Stuttgart, Germany. Р. 200-209.
Abstract: Історичні події показують, що кожна нація, кожен народ прагне до максимальної самореалізації, до максимального прояву своєї самобутньої культури, до того, щоб бути суб'єктом історичної творчості, вийти на передні рубежі в науці, мистецтві, в економіці. Часто це прагнення до самореалізації, до свободи стримувалося в період панування тоталітарних режимів. Застосування жорстких заходів в боротьбі з інакомисленням вело до уніфікації, до показної однодумності. Але це поєднання єдиними думками, єдність було єдністю застою, відчуження. Без боротьби протилежностей, як відомо, не може бути розвитку, так що поява проблем у відносинах - це процес природний в період переходу до суспільства демократичного і цивільного. Інша справа - при вирішенні будь-яких протиріч потрібно обходитися без конфліктів, що доходять до взаємознищення. Для цього потрібно розкрити причини загострення відносин між націями, створити ефективний механізм вирішення суперечностей, не забуваючи досвід цивілізованого вирішення конфліктів багатонаціональних країн. Тож для кращого розуміння природи міжнаціональних конфліктів, природи людської агресії та насильства як інструменту подальшого розвитку людства ми спробуємо розкрити соціальноправові та психологічні аспекти психічного насильства.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1651
Appears in Collections:Тези, доповіді

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Science progress in European countries 310519 (1) (1).pdf8,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.