Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/152
Title: ПЕРЕДОВІ ЮРИДИЧНІ ДОКТРИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРАВІ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Authors: Ісмайлов, Карен Юрійович
Keywords: інформаційно-правові відносини
юридичні доктрини
інформаційний суверенітет
інформаційне суспільство
інформаційне право
Issue Date: 2016
Publisher: ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК
Series/Report no.: №6(15) 2016, м. Івано-Франківськ;
Abstract: У статті висвітлюється передові юридичні док- трини в інформаційному праві. Виділяються основні концептуальні підходи бачення сучасних інформацій- но-правових вчень та звертається увага на охоплення інформаційним правом сфери відносин щодо високих технологій і, зокрема, нанотехнологій. Зроблено ви- сновки, що в науковому юридичному середовищі фор- мується підхід до комплексу теорій, що визначають розвиток категоріального апарату інформаційного права, як до новаційних концепцій, що несуть у собі авторські напрацювання передового категоріального апарату. The article describes the advanced legal doctrine in the information law. The main conceptual approaches of vision of modern information and legal doctrines are distinguished , the attention is paid to the coverage of relationships sphere by information law that relate to high technology, particularly nanotechnology. It was concluded that the approach to set of the theories is formed in scientific law society, which determine the development of categorical apparatus of information law as innovative concepts, which carry the author’s developments of best categorical apparatus.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/152
ISSN: 2305-0314
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ісмайлов стаття.pdf455,13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.