Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1508
Title: Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ на транспорті
Authors: Аносєнков, Анатолій Анатолійович
Anosienkov, Anatolii
Антоненко, Олександр Анатолійович
Antonenko, Oleksandr
https://orcid.org/0000-0001-7596-5841
Баранов, Сергій Олексійович
Baranov, Serhii
https://orcid.org/0000-0002-1277-3153
Бутенко, Вадим Станіславович
Butenko, Vadym
Продайко, Сергій Васильович
Prodaiko, Serhii
Ульянов, Олексій Іванович
Ulianov, Oleksii
https://orcid.org/0000-0002-3397-0965
Keywords: транспорт, залізничний, водний, повітряний, органи внутрішніх справ, боротьба зі злочинністю
transport, railway, water, air, law enforcement agencies, the fight against crime
Issue Date: 2010
Publisher: Одеса: ОДУВС
Citation: Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ на транспорті: підручник / Аносенков А.А. та ін. Одеса: ОДУВС, 2010. - 19 с.
Abstract: Підручник підготовлений з урахуванням організаційної роботи адміністративної служби міліції на транспорті. у ньому розглядаються основні правові положення, система та структура курсу “Адміністративна діяльність ОВС на транспорті”, особливі тактичні прийоми організації роботи по охороні громадського порядку та громадської безпеки на об’єктах обслуговування транспорту, діяльність спеціальних установ, служби чергових частин, забезпечення дозвільної системи, особливості організації роботи по попередженню правопорушень серед неповнолітніх, також взаємодія транспортних підрозділів з територіальними ОВС, СБУ, митною службою та адміністрацією транспортних підприємств. У підручнику даються відповіді на питання теорії і практики, що найчастіше зустрічаються в процесі практичної діяльності ОВСТ. Даний підручник розрахований на курсантів та слухачів закладів освіти МВС України, практичних працівників правоохоронних органів, студентів та викладачів юридичних та транспортних вузів і факультетів. The textbook is prepared taking into account the organizational work of the administrative police service on transport. in it the main legal provisions, system and structure are considered course "Administrative activities of the police in transport", special tactics of organizing work on public protection order and public safety at service facilities transport, activities of special institutions, duty services parts, providing a permit system, features of the organization work to prevent juvenile delinquency, also the interaction of transport units with territorial ones Police, Security Service, Customs Service and Transport Administration enterprises. The textbook provides answers to questions of theory and practices that are most common in the practical process activities of OVST. This textbook is designed for cadets and students educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, practical workers law enforcement, law students and faculty transport universities and faculties.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1508
Appears in Collections:Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2010 Admindiyalnist_OVS_na_TR.pdf2,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.