Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1453
Title: Основні напрямки міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України щодо забезпечення міжнародної безпеки
Authors: Рудой, Катерина Миколаївна
Rudoi, Kateryna Mykolaivna
Keywords: система, адміністративно-правове забезпечення, правоохоронна діяльність, органи внутрішніх справ, міжнародна безпека, правопорядок, захист прав і свобод людини
system, administrative and legal providing, law enforcement activities, internal affairs, international security, legal order, protection of human rights and freedoms
Issue Date: 2014
Publisher: Одеса: ОДУВС
Citation: Рудой К.М. Основні напрямки міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України щодо забезпечення міжнародної безпеки / К.М. Рудой // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 4. - С. 226 - 228.
Abstract: У статті розглядаються питання нормативно-правового забезпечення міжнародної безпеки органами внутрішніх справ та співробітництва в запобіганні організованій злочинності, основні напрями міжнародної співпраці та перелік основних міжнародних договорів у даній сфері. Автором досліджується правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ як суб’єкта міжнародної безпеки. Зроблено висновки про багатогранність нормативно-правових актів, які є джерелами міжнародної безпеки. Основними принципами діяльності органів внутрішніх справ у забезпеченні міжнародної безпеки є захист прав і свобод людини, забезпечення законності та правопорядку в Україні та у світі в цілому. Article is devoted to the system of the internal affairs in the field of international security is investigated. The author proves that law enforcement activities of inter-nal affairs as a subject of international security. The conclusions about the versatility of regulations, which are sources of the international security are made. The basic principles of activities of internal affairs to provide international security is protection of human rights and freedoms and ensuring and legal order in Ukraine and in the world in general.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1453
Appears in Collections:Південноукраїнський правничий часопис

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рудой Основні напрямки міжнародного...pdf120,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.