Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/144
Title: НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ
Authors: Домніцак, В.В.
Keywords: злочинність
Issue Date: 5-Jul-2016
Publisher: Одеський державний університет внутрішніх справ
Citation: Підгорний А. З. Соціально-демографічна статистика: підручник / А. З. Підгорний, О. В. Самотоєнкова, Ю. О. Ольвінська, К. В. Вітковська / за ред. А. З. Підгорного. – Одеса : ФОП Гуляєва В.М., 2017. – 450 с.
Abstract: Стаття присвячена питанням наукової розробленості проблем протидії корисливо-насильницьким злочинам та основних напрямів їх наукових досліджень. У статті аналізуються основні положення сучасних наукових розробок у галузях кримінального права, кримінології, криміналістики, теорії оперативно-розшукової діяльності. Автор, на підставі аналізу існуючих точок зору, результатів особистого дослідження виказує власне ставлення до означеного питання та пропонує якісно нові підходи до визначення перспективних напрямів протидії корисливо-насильницьким злочинам
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/144
Appears in Collections:Південноукраїнський правничий часопис

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pupch_2016_2_13.pdf128,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.