Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1390
Title: Аналіз та прогнозування криміногенної ситуації підрозділами кримінальної поліції України
Other Titles: Грохольський В.Л., Деркач В.А. Аналіз та прогнозування криміногенної ситуації підрозділами кримінальної поліції України. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали Міжнароджної науково-практичної конференції, 22 листопада 2019 р. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ. 2019
Authors: Грохольський, Володимир Людвігович
Деркач, В`ячеслав Анатолійович
Keywords: інформаційно-аналітична діяльність
інформація
управління
кримінальна поліція
Issue Date: 22-Nov-2019
Abstract: Діяльність кримінальної поліції повинна ґрунтуватися на глибокому і всебічному аналізі й оцінці різних явищ, процесів, факторів, що відносяться до правоохоронної сфери, і на його підставі необхідно прогнозувати (передбачати) розвиток криміногенної ситуації та планувати заходи протидії. Аналіз надає можливість своєчасно виявляти проблеми, тенденції, протиріччя в організації протидії злочинності, правильно оцінювати і вести пошук шляхів і засобів їх вирішення, обґрунтовувати прийняття управлінських рішень. Така діяльність у підрозділах кримінальної поліції повинна здійснюватися комплексно, з використанням інформації інших служб (підрозділів) поліції, інших правоохоронних і контролюючих органів, яка становить оперативний інтерес і без якої неможливо оцінити ситуацію, що склалася, здійснити об’єктивний аналіз, прогнозування і планування, об’єктивно оцінити діяльність підлеглих, сформулювати проблему, визначити цілі і завдання, прийняти рішення і проконтролювати його виконання. Незважаючи на ґрунтовні дослідження зазначених питань, ця проблема постійно знаходить своє відображення у відомчих нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актах і потребує постійного удосконалення, яке без наукового обґрунтування буде мало ефективним. Інформаційно-аналітична діяльність забезпечує: а) вивчення причин і умов, що сприяють проявам злочинності, і осіб від яких слід очікувати вчинення злочинів, учасників і лідерів злочинних формувань; б) одержання й аналіз оперативної інформації про процеси і тенденції, що відбуваються в злочинному середовищі, концентрацію такої інформації в електронних масивах і використання для проведення слідчих (розшукових) і адміністративних заходів відносно таких осіб; в) організацію системи інформаційного обміну з іншими підрозділами поліції, іншими правоохоронними і контролюючими органами, здійснення заходів щодо забезпечення підрозділів кримінальної поліції обґрунтованою і достовірною інформацією з метою попередження злочинів, виявлення і притягнення до відповідальності осіб, які вчиняють злочини, знешкодження організованих злочинних формувань; г) виявлення й оцінку проблем, що виникають у практичній діяльності; д) вироблення оптимальних варіантів управлінських рішень по окремим проблемам і заходів щодо їх вирішення; е) прогнозування кінцевих результатів намічуваних заходів. Сьогодні, на жаль, у багатьох підрозділах кримінальної поліції такий вид комплексного аналізу не проводиться, а там де проводиться, то досить поверхневий.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1390
Appears in Collections:Науково-практичні семінариItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.