Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1070
Title: Аналітичний огляд проблем протидії злочинам проти власності туристів в Україні
Authors: Албул, Сергій Володимирович
Манойленко, Крістіна Миколаївна
Keywords: протидія злочинам
туристи
злочини проти власності
оперативно-розшукова діяльність
counteraction to crime
tourists
crimes against property
operative-investigative activity of the police
Issue Date: Aug-2018
Publisher: Львівський державний університет внутрішніх справ
Citation: Аналітичний огляд проблем протидії злочинам проти власності туристів в Україні / С.В. Албул, К.М. Манойленко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2018. – Випуск 2. – С. 225-235.
Series/Report no.: Юридична;
Abstract: Вивчено питання наукової розробленості проблем протидії злочинам проти власності туристів в Україні та основних напрямів їх наукових до-сліджень. Проаналізовано основні положення сучасних наукових розробок у галузях кримінального права, кримінології, криміналістики, теорії оператив-но-розшукової діяльності. На підставі аналізу сучасних поглядів, результатів особистого дослідження подано власне ставлення до означеного питання та запропоновано якісно нові підходи до визначення перспективних напрямів протидії злочинам проти власності туристів в Україні.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1070
ISSN: 2311-8040
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Текст.pdf688,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.